💻 Orodje VegeLine

Splošno o orodju

Orodje VegeLine omogoča spremljanje stanja vegetacije in načrtovanje posegov v vegetacijo v ogroženih trasah daljnovodnih sistemov. V tem sklopu boste spoznali komponente grafičnega vmesnika orodja VegeLine in praktično uporabo.

Vsebina: